VIDEO

15/7/2023
Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 99 – ngày 15/07/2023 [...]

1/7/2023
Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 97 – ngày 01/7/2023 của Cơ quan Báo chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây: [...]

26/6/2023
Kết luận thanh tra chỉ rõ, thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Sân golf Ngôi sao Yên Bái chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Diện tích đất vượt 95ha là chưa phù hợp với quy hoạch sân golf Việt Nam đã [...]

25/6/2023
Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 96 – ngày 24/06/2023 của Cơ quan Báo chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây: [...]

Tin mới

    Nổi bật

    lj56kpefa8ajilvb
    ChuyenMuc
    Quản lý tin tức