1. Trang chủ
  2. » VIDEO
  3. » Từ những vi phạm của Sân golf Ngôi sao Yên Bái, câu hỏi về trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh này?

Từ những vi phạm của Sân golf Ngôi sao Yên Bái, câu hỏi về trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh này?

9/7/2023
Kết luận thanh tra chỉ rõ, thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Sân golf Ngôi sao Yên Bái chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Diện tích đất vượt 95ha là chưa phù hợp với quy hoạch sân golf Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt….

Tin mới

    Nổi bật

    lkxpyiyz5cvp4zlr
    TinTuc
    lj56kpefa8ajilvb